Πόρτα laminate 06

Περιγραφή:  πόρτα laminate σε οποιαδήποτε διάσταση με επιλογή χρωμάτων

Τιμή : 220€ ( η τιμή περιλαμβάνει¨ μεταφορά , τοποθέτηση , αποξήλωση παλιάς πόρτας ,φπα)

ΠΤΕΡΟΥΝΤΙΟΣ
Έκθεση επίπλων: ΕΥΦΡΑΝΟΡΟΣ 14, Παγκράτι, Αθήνα - Κέντρο - Τηλ - Fax: 210 7521119
Εργαστήριο Επίπλων: Πλατάνων 63, Νίκαια - Τηλ – Fax: 210 4967761 - e-mail: ppterountios@yahoo.com